UST edit

Yetkili : Nuri Burhan

 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a)Çorum Belediyesinin E- Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

b)Çorum Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network  ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

c)Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak.

d)İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.

e)Birimler arası iletişim ve  veri alışverişini sağlamak üzere İç Haberleşme sistemi  oluşturmak.

f)Belediye Internet web sitesi kurulmasını sağlayarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak  vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.

g)Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine,kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak.

h)Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.

ı)Eğitim ve bilgilendirme  seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

i)Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

j)Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

k)Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.

l)Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.

m)Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. Mevcut verilerin yedeklemesini düzenli şekilde yapmak.

n)Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

o)Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak.

 

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız

1)Belediye birimlerinin bilgi teknolojilerine uygun şekilde çalışmalarına yön vermek suretiyle kuruma ait bilgi sistemini oluşturmak. Coğrafi ve sözel veritabanı altyapısını, yönetimin ihtiyacı olacak olası rapor ve analizlere uygun hale getirmek.
2)Belediyemizde kullanılan programları e-devlet eylem planına uygun şekilde gerçekleştirmek. Birimlerin kullandıkları yazılımlarda yaşadıkları sorunları çözmek, alternatif yenilikler sunmak.
3)Düzenli yedek almak. Bilişim güvenliğini sağlamak. internet ve kurum içinde kullanılan uygulamaların performansını artırmak.
4)Kurum içi ağdaki bilgi akışının problemsiz ve hızlı olmasını sağlamak, sunucuların düzenli bakımını ve yenilenmesini sağlamak. Bilgisayar arızalarına çözüm sunmak ve kurumumuzun bilişim satın almalarına şartname hazırlamak.