Meclis Üyeleri

Meclis Üyesi Mezun Olduğu Okul Doğum Yeri Doğum Yılı  
 Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyeleri
 Çetin ÖZDAŞ Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Çorum 1961
 Elvan ZORLU Hürriyet İlköğretim Okulu Çorum 1967
 Nurettin KARAKAYA Anadolu Üniversitesi İş İdare Bölümü Çorum 1964
 Zeki GÜL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Alaca 1962
 Ekrem DEMİRTEN İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi Çorum 1974
 Ahmet ÖZLER Çorum İmam Hatip Lisesi Çorum 1968
 Muharrem UZUNOĞLU Ortaokul 1948
 Osman Nuri SOYOCAK İlkokul Çorum 1959
 Mustafa Gökhan KÖMÜRCÜ Çorum Atatürk Lisesi Çorum 1972
 Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ Doğu Akdeniz Üni. Mimarlık Fakültesi Çorum 1976
 Ünal KÖSE Selçuk Üniv. Müh. Mim. Fak. Çorum 1983
 Seyhan GÜNHAN Anadolu Üniversitesi Önlisans Çorum 1959
 Tahsin YÜCE Lise Çorum 1954
 Rumi BEKİROĞLU Selçuk Üniv. Hukuk Fakültesi Çorum 1975
 Necmettin DURMUŞBAŞ Gaziantep Ün. Müh. Fak. İnş. Müh Mecitözü 1974
 İsmail AKGÖZ Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü Almanya 1973
 Bedriye ÇAYIR A.Ö.F. İşletme Fakültesi Çorum 1956
 Mustafa DALAMANLI Ankara İkt. Ticari İlimler Akad. Çorum 1955
 Abdullah AYDOĞDU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri 1971
 Abdülaziz LAYIK Anadolu Ünivertesi İşletme Çorum 1974
 Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri
 Serda UYSAL Doğu Akdeniz Ün. İnşaat Fak. HOLLANDA/Deventer 1974
 Dinçer SOLMAZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çorum 1977
 Yusuf ŞİŞMAN Ankara Eğitim Enstitüsü/İnşaat MYO Çorum 1955
 Ayşe CANCANOĞLU A.D.M.M.A Mimarlık Bölümü Çorum 1954
 İbrahim KUŞÇU Çukurova Üniv.Makina Müh.Bölümü Çorum 1969
 Ali Rıza ÜNAL Çorum Lisesi Çorum 1965
 Sadık ÖRGEL Atatürk Lisesi Çorum 1958
 Murat ÇAĞLAR Zonguldak Karaelmas Ün. İnş. Müh. Çorum 1977
 Mehmet Kemal KAPISIZ Çorum Eti Ortaokulu Çorum 1959
 Ulaş YILDIRIM Osmangazi Ün. Kimya Mühendisliği Berlin 1981
 Sefa KÖSE Kara Harp Okulu Çorum/Alaca 1950