01.11.2010 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 01.11.2010 Pazartesi günü saat 10.30’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

MECLİS GÜNDEMİ

01.11.2010 Pazartesi Saat 10.30

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2011 Yılı Performans Programı hakkındaki 19.10.2010 tarih ve 785 Sayılı Yazısı.

2- Belediye Encümeninin, 25.08.2010 tarih ve 1062 Sayılı, Belediyenin 2011 Yılı Tahmini Bütçesi ve izleyen 2 yıla ait 2012- 2013 yılları bütçesi hakkındaki kararının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

3- Zabıta Müdürlüğünün, Çorum Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve (T) Plakalı Ticari taksi İşletme Yönetmeliği hakkındaki 21.10.2010 tarih ve 1601 Sayılı Yazısı.

4- Tarife Komisyonunun, Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ücreti hakkındaki 25.10.2010 tarihli raporu.

5-Özel Kalem Müdürlüğünün, araç hibesi hakkındaki 20.10.2010 tarih ve 268 Sayılı Yazısı.

6-İmar Komisyonunun, Gülabibey Mahallesi, 3778 ada, 14 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 05.10.2010 tarihli raporu.

7-İmar Komisyonunun, Yavruturna Mahallesi, 11/1 Pafta, 826 ada, 669 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 05.10.2010 tarihli raporu.

8- İmar Komisyonunun, İbrahim Çayırı Mevkii, 110 Pafta, 82 ada, 133 nolu Parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 05.10.2010 tarihli raporu.

9- İmar Komisyonunun, Ulukavak Mahallesi, 98 Pafta, 64 ada, 32 nolu Parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 22.10.2010 tarihli raporu.

10- İmar Komisyonunun, İbrahim Çayırı Mevkii, 109 Pafta, 660 ada, 32 nolu Parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 22.10.2010 tarihli raporu.

11- İmar Komisyonunun, Gülabibey Mahallesi, 41/2 Pafta, 271 ada, 283 nolu parsel ve 2369 ada, 284 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 22.10.2010 tarihli raporu.

12- İmar Komisyonunun, Gülabibey Mahallesi, 2919 ada, 11 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 22.10.2010 tarihli raporu.

13- İmar Komisyonunun, Çepni Mahallesi, 27 Pafta, 1296 ada, 33 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 25.10.2010 tarihli raporu.

14- İmar Komisyonunun, Gülabibey Mahallesi, 44 Pafta, 294 ada, 177 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 27.10.2010 tarihli raporu.

15- İmar Komisyonunun, Ayarık Mevkii, 114/3 Pafta, 1621 ada, 17 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 28.10.2010 tarihli raporu.

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro iptal ve ihdası hakkındaki 26.10.2010 tarih ve 1950 Sayılı Yazısı.

 

06 Nisan 2017
237 kez görüntülendi