03.02.2012 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 03.02.2012 Cuma günü saat 14.00’ de Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.
Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.
ÇORUM BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO    E V R A K I N     TOPLANTI TARİHİ : 03.02.2012    TOPLANTI NO: 02 / Saat:14.00

TARİHİ          SAYI      GELDİĞİ YER            K  O  N  U  S  U
1    11.01.2012    85     İNSAN KAYN.EĞT.MD    Belediyemizde çalışan Sözleşmeli Personele ek ödeme yapılması.
2    13.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Muhtelif Bölgelerde 4 adet Trafo yeri belirlenmesi.
3    13.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Ayarık Mevkii, 11 Pafta, 658 Ada, 46 nolu parselde imar planı değişikliği.
4    16.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Gazi Caddesi ile Kıbrıs Caddesini birbirine bağlayan Kulaksız Sokağın Gazipaşa İlköğretim okulundan güneyde Kıbrıs Caddesine kadar olan kısmında imar planı revizyonu.
5    16.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Çoraklık Mevkii, 83 Pafta, 222 ada, 220 nolu parselde imar planı değişikliği.
6    18.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Ulukavak Mahallesi, 98 Pafta, 4159 (eski 64) ada, 1 (eski 32) nolu parselde plan değişikliği.
7    20.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Ahilyas Köyü, 03-b pafta, 93 parselde imar planı değişikliği.
8    20.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Deliler Köyü, G.33.C-18.d pafta, 1102 nolu parselde plan değişikliği.
9    20.01.2012            İMAR KOMİSYONU       Deliler Köyü, G.33.C-18.d pafta, 1195 nolu parselde plan değişikliği.
10  27.01.2012    515    İMAR VE ŞEH. MÜD     İlice Mevkii, 20.K.2.B Pafta, 2790 ada, 5 nolu parselde plan değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
11  27.01.2012    516    İMAR VE ŞEH. MÜD     Ulukavak Mahallesi, 21.K.4.a pafta, 1778 ada, 21 nolu parselde plan değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
12  27.01.2012    517    İMAR VE ŞEH. MÜD     Çepni Mahallesi, 19.J.3.a pafta, 331 ada, 125 ve 126 nolu parsellerde plan değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
13  27.01.2012    518    İMAR VE ŞEH. MÜD     Çepni Mahallesi, 19.J.3.d pafta, 331 ada, 66 ve 102 nolu parsellerde plan değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
14  27.01.2012    519    İMAR VE ŞEH. MÜD     Muhtelif Yerlerde 17 adet Trafo yerine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
15  27.01.2012    520    İMAR VE ŞEH. MÜD     Bahçelievler Mahallesi, 2505 ada, 1 nolu parselde plan değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna Havalesi.
16  30.01.2012    555    İMAR VE ŞEH. MÜD     Gülabibey Mahallesi, 31, 32, 44 paftalarda, Çorum Ankara yolu, Çorum Kent giriş yolu ile Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan yaklaşık 215 ha. lık alanda plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi.
17  27.01.2012    41     VETERİNER İŞLERİ MD. Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Parkların 5 yıl müddetle kiraya verilmesi.
18  30.01.2012    36     YAZI İŞLERİ MÜD.            Hitit Üniversitesi ile ortak proje yapılması.
19  30.01.2012    285    MALİ HİZMETLER MÜD.    Belediyemizin 2012 yılı yatırım programında kullanılmak üzere 10 yıla kadar vadeli, İller Bankasından kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
20  30.01.2012    301    MALİ HİZMETLER MÜD.    Belediyemizin Çeşitli Birimlerinde kullanılmak üzere 14 adet araç alınması için 24 ayda kadar vadeli, İller Bankasından kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
215 kez görüntülendi