05.03.2010 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 05.03.2010 Cuma günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

MECLİS GÜNDEMİ

05.03.2010 Cuma Saat 14.00

 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ipotek gösterilmesi hakkındaki 01.03.2010 tarih ve 177 Sayılı Yazısı.

2- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kanalizasyon ve İçme kullanma suyu şebekesi bağlantılarının ücretlendirilmesinde Encümene yetki verilmesi hakkındaki 01.03.2010 tarih ve 292 Sayılı Yazısı.

3- Zabıta Müdürlüğünün, Sosyal Tesisde bulunan 9 nolu yer hakkındaki 01.03.2010 tarih ve 252 Sayılı Yazısı.

4- Özel kalem Müdürlüğünün, Belediye Başkanının yurtdışı ziyareti hakkındaki 01.03.2010 tarih ve 66 Sayılı Yazısı.

5- Özel kalem Müdürlüğünün, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ ün yurtdışı ziyareti hakkındaki 01.03.2010 tarih ve 67 Sayılı Yazısı.

6- Özel kalem Müdürlüğünün, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’ in yurtdışı ziyareti hakkındaki 01.03.2010 tarih ve 68 Sayılı Yazısı.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gayrimenkul Satış ve Takası hakkındaki 25.02.2010 tarih ve 981 Sayılı Yazısı.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Plan değişikliğine yapılan itiraz hakkındaki 19.02.2010 tarih ve 900 Sayılı Yazısı.

9- İmar Komisyonunun, Gülabibey Mahallesi, 37/4 Pafta, 1205 ve 1077 nolu adalarda plan değişikliği yapılması hakkındaki 24.02.2010 tarihli raporu.

10- İmar Komisyonunun, Ulukavak Mahallesi, 105 Pafta, 3742 ada, 12 nolu parselinde bulunduğu Çiftlik Caddesinin Ticaret Alanı olarak işaretlenmesi hakkındaki 24.02.2010 tarihli raporu.

11- İmar Komisyonunun, Ayarık Mevkii, 21.K.2.b imar paftasında trafo yeri işaretlenmesi hakkındaki 24.02.2010 tarihli raporu.

12- İmar Komisyonunun, Çoraklık Mevkii, 81/3 Pafta, 582 ve 3601 adalarda plan değişikliği yapılması hakkındaki 24.02.2010 tarihli raporu.

13- İmar Komisyonunun, Bahçelievler Mahallesi, 52/1 Pafta, 1515 ada, 12 nolu parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki 24.02.2010 tarihli raporu.

14- İmar Komisyonunun, Üçtutlar Mahallesi, 78 Pafta, 110 ada, 76, 77 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması hakkındaki 24.02.2010 tarihli raporu.

15- İmar Komisyonunun, Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 32 parselin batısında yer alan yeşil alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonuna katılması hakkındaki 02.03.2010 tarihli raporu.

06 Nisan 2017
231 kez görüntülendi