05.04.2011 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 05.04.2011 Salı günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 05.04.2011 TOPLANTI NO: 05 / S:10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 28.03.2011 49 YAZI İŞLERİ MÜD. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekili ile 2 Kâtip Üye ve 2 yedek Kâtip üye seçilmesi.
2 28.03.2011 50 YAZI İŞLERİ MÜD. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi seçilmesi.
3 28.03.2011 51 YAZI İŞLERİ MÜD. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
4 28.03.2011 52 YAZI İŞLERİ MÜD. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete Belediye Başkanı ile 1 asıl üye ve 2 yedek üye seçilmesi.
5 28.03.2011 1323 BAŞKANLIK MAK. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2010 yılı faaliyet raporu.
6 28.03.2011 DENETİM KOMİSYONU Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan 2010 Yılı Denetim Komisyon raporu.
7 29.03.2011 1868 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD İller Bankasına, Nazım ve Uygulama imar planına altlık olacak halihazır harita yaptırılması.
8 31.03.2011 1910 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Gayrimenkul Takası hakkında Belediye Başkanına yetki verilmesi.
9 31.03.2011 1911 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Gayrimenkul Satış ve Takası (Trampa)
10 31.03.2011 1912 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD Gayrimenkul Satın alınması.
11 22.03.2011 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 106 Pafta, 1706 ada, 3 parselde 1/1000ölçekli imar planı değişikliği.
12 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU Üçtutlar Mahallesi, 77 Pafta, 109 ada, 12 parselde plan değişikliği.
13 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 99/3 Pafta, 48 adada 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı.
14 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU 20K3A Pafta, (2 adet), 20K3B (1 adet) paftalar dahilinde imar planı değişikliği.
15 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU Karakeçili Mahallesi, 70 Pafta, 2461 adada plan değişikliği yapılması.
16 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU Ayarık Mevkii, 1635 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği.
17 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU Tepecik Mahallesi, 66 Pafta, 736 ada, 13 parselde plan değişikliği.
18 29.03.2011 İMAR KOMİSYONU Gülabibey Mahallesi, 38 Pafta, 1054 ada, 28, 34 Parselde plan değişikliği.
19 31.03.2011 İMAR KOMİSYONU Çomar Mahallesi, 118 pafta, 154 ada, 20, 11, 21 parsellerde plan değişikliği.
20 31.03.2011 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 20 Pafta, 455 ada, 31 parselde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı.
21 01.04.2011 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 20KIB Pafta, 3122 ada, 2- 3 Parselde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.
22 01.04.2011 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 3981 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.
23 18.03.2011 518 ZABITA MÜD. Taksi Durakları hakkında.
                              Muzaffer KÜLCÜ                                            

                        Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
243 kez görüntülendi