05.07.2013 Meclis Gündemi

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 05.07.2013 TOPLANTI NO: 08 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 19.06.2013

İMAR KOMİSYONU

8 Adet Trafo Yeri belirlenmesine ilişkin plan değişikliği.
2 19.06.2013

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, Atalay ve Sakarya Sokaklar 20.K.2.A- 20.K.2.B- 21.K.3.C- 21.K.3.D paftaları dahilinde imar planı revizyonu.
3 19.06.2013

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 28 nolu parselde imar planı değişikliği.
4 19.06.2013

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 ve 45 nolu parsellerde imar planı değişikliği.
5 18.06.2013 3600

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Meclisinin 07.05.2013 tarih ve 64 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
6 01.07.2013 3903

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Trampa ve Takası.
7 01.07.2013 1810

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hacıhamza ve Konaklı Belediyelerinin yardım talebi.
 

 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

                                                                    Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
281 kez görüntülendi