07.01.2014 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 07.01.2014 Salı  günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 07.01.2014 TOPLANTI NO: 01 / Saat: 10.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

 

1

26.12.2013

430

 

YAZI İŞLERİ MÜD

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyesi seçilmesi.

 

2

16.12.2013

1114

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Hafta Tatil Ruhsatı.

 

3

30.12.2013

3229

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek, fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

4

19.12.2013

7355

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Üçtutlar Mahallesi, 76 Pafta, 120 ada, 61 Parselde yeni yapılanma nedeniyle revizyon yapılması.

 

5

17.12.2013

 

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 3776 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği.

 

6

17.12.2013

 

İMAR KOMİSYONU

Ovakarapınar Köyü, 05-a Pafta, 245, 313 nolu parsellerde 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

7

17.12.2013

 

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 6 ada, 3, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerde 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.

 

8

19.12.2013

 

İMAR KOMİSYONU

Yavruturna Mahallesi, 870 ada, 2 nolu parselde 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

9

19.12.2013

 

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 3390 ada, 80 nolu parselde plan değişikliği.

 

 

 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
251 kez görüntülendi