07.05.2013 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 07.05.2013 Salı günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 07.05.2013 TOPLANTI NO: 06  / Saat: 10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 18.04.2013 2350 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satış ve Takası.
2 19.04.2013 İMAR KOMİSYONU Karaağaç Köyü, Güvenli Mevkii, 17-A Pafta, 129 nolu parsele imar planı değişikliği.
3 19.04.2013 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 19.J.3.A- 19.J.3.B- 19.J.2.C- 19.K1.D nolu ve 331, 330, 352, 328 nolu adalarda 25 hektarlık alanda plan değişikliği.
4 19.04.2013 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 2627 ada, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde plan değişikliği.
5 25.04.2013 İMAR KOMİSYONU Gülabibey Mahallesinde yaklaşık 55 hektarlık alanda plan değişikliği.
6 25.04.2013 İMAR KOMİSYONU Bahçelievler Mahallesi, 2595, 4135, 1728 adalar, Ulukavak Mahallesi, 3742 ada, İbrahim Çayırı 3366, 3377, 3379, 3374, 3837 adalar, Yavruturna Mahallesi, 772, 783, 848 adalar, Gülabibey Mahallesi, 500, 2945, 1038 adalar, Tepecik 1003 ada, Çoraklık 2246, 2394, 1810, 2452 adalar, Tepecik 250 ada ve Ulukavak Mahallesi, 2480 adalarda plan değişikliği.
7 25.04.2013 İMAR KOMİSYONU Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 38, 176 nolu parsellerde plan değişikliği.
8 03.05.2013 İMAR KOMİSYONU Bahçelievler Mahallesi, 58 Pafta, 910 ada, 34 nolu parselde plan değişikliği.
9  03.05.2013 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 2670 ada da plan değişikliği.
10 03.05.2013 2657 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Galabibey Mahallesinde Gayrimenkul Tahsisi.
11 03.05.2013 2658 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Gayrimenkul Satın alınması.
12 03.05.2013 758 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Asfalt Şantiyesi için Finişer İş Makinesi alınması.
13 26.04.2013 1048 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Kadro İptal ve İhdası.
14 26.04.2013 1276 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ödenek Aktarılması
15 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 2012 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi.
   
                                                                               Muzaffer KÜLCÜ

                                                                         Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
233 kez görüntülendi