08.07.2011 Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.07.2011 Cuma günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 08.07.2011 TOPLANTI NO: 08 / S:10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 14.06.2011 1334 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin tesbiti.
2 24.06.2011 1236 SU VE KANALİZASYON MÜD Yaydiğin Köyündeki hanelere münferit su aboneliği verilmesi.
3 29.06.2011 TARİFE KOMİSYON RAPORU Atıksu Ücret Tarifesi.
4 30.06.2011 TARİFE KOMİSYON RAPORU Başarılı sporculardan toplu taşıma araçlarından ücret alınmaması ve su ve atıksu ücretlerinde indirim uygulanması.
5 10.06.2011 3243 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 58 Sayılı kararına yapılan itiraz.
6 28.06.2011 İMAR KOMİSYON RAPORU Gülabibey Mahallesi, 37/2 Pafta, 919 ada, 1 parsel ve civarında plan değişikliği yapılması.
7 28.06.2011 İMAR KOMİSYON RAPORU Çepni Mahallesi, 20 Pafta, 455 ada, 31 parselde plan değişikliği yapılması.
8 01.07.2011 İMAR KOMİSYON RAPORU Karaca Köy, h.33.b.04.a Pafta, 156, 185, 1553, 1566 Parselleri kapsayan 30 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması.
9 04.07.2011 2553 MALİ HİZMETLER MÜD. Boğazkale Belediye Başkanlığının yardım talebi.
10 04.07.2011 1311 SU VE KANALİZASYON MÜD Atıksu Toplama ve Arıtımı ile ilgili inşaat yapımı işlerinde Belediye Başkanına yetki verilmesi.
11  04.07.2011 3719 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. Gayrimenkul trampası
                                            Muzaffer KÜLCÜ

                                       Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
232 kez görüntülendi