Değerli Çorum halkımıza saygıyla duyurulur…

Belediye Başkan Vekili Nurettin Karakaya, dünki gazetelerde yer alan `CHP Belediye Meclis üyeleri tarafından açılan dava ile Belediye Benzinliği`ne ilişkin yapılan plan değişikliğinin Çorum İdare Mahkemesi`nce ikinci kez iptal edildiği` haberine cevap verdi.

Basında 21 Temmuz 2010 tarihinde çıkan haberlerde; CHP Belediye Meclis üyeleri tarafından açılan dava ile Belediye Benzinliğine ilişkin yapılan plan değişikliğinin Çorum İdare Mahkemesince ikinci kez iptal edildiği haberi yapılmıştır. Tamamen yanlış bilgilendirme sonucu yapılan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Çorum Belediyesine ait Benzinlik alanına ilişkin Belediye Meclisi tarafından 05.06.2009 tarihinde kabul edilen plan değişikliğine ilişkin Çorum İdare Mahkemesine CHP Belediye Meclis üyeleri tarafından dava açılmış ve mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. 16.06.2010 tarihinde verilen kararla da; benzinlik yanındaki yeşil alanın yerine ayrılan yeşil alanların uygun görülmemesi sebebiyle plan değişikliği işlemi iptal edilmiştir.

Yine aynı tarihli gazetelerde çıkan haberlerden de halkımızın haberdar olduğu; Milli Emlak ve Özel İdareden arsa takası yapılmak suretiyle Terminal ve Spor kompleksi yapılmak üzere 130.600 m² arsa Çorum Belediyesine devredilmiştir. Çorum İdare Mahkemesi tarafından 16.06.2010 tarihli iptal kararı üzerine mahkemenin iptal gerekçeleri de değerlendirilmek suretiyle mevcut terminal alanının Çevre Yolu üzerine taşınacak olması nedeniyle terminalin kalkması ile boşalacak alanın 2700 m²`lik kısmının yeşil alan olarak işaretlenmesi şeklindeki plan değişikliği Belediye Meclisinin 05.03.2010 tarih 50 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu karara karşı yapılan itirazlar 07.05.2010 tarihli Meclis kararı ile reddedilmiştir. Yapılan plan değişikliği plancılık ve şehircilik esaslarına uygun olarak yapılmıştır. Plan değişikliği ile kaldırılan benzinlik alanı kenarındaki yeşil alana eşdeğer, 2700 m²`lik alan, yeşil alan olarak benzinliğin hemen arkasında işaretlenmiştir. Benzinliğin, halkımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit etmemesi için sağlık koruma bantları oluşturulmuştur. Trafik güvenliği için de giriş-çıkışları daha güvenli hale getirilmiştir. Yapılan plan değişikliğine ilişkin Çorum İdare Mahkemesine 06.07.2010 tarihinde dava açılmıştır. Haberde, yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporundan bahsedilmiştir. Yeni açılan davaya ilişkin tebligat Belediyemize 16.07.2010 tarihinde ulaşmış olup henüz Belediyemizin davaya karşı cevapları dahi verilmemişken, herhangi bir bilirkişi raporu hazırlanması ya da bir karar verilmesi düşünülemez. Açılan davaya ilişkin bir iptal kararı verilmemiştir.

Haberde Sadık Örgel tarafından yapılan açıklamada; “Belediye eliyle yapılan hukuksuzluğa dur dedikleri”; beyanında bulunulmuştur. Belediyemiz tarafından yapılan işlemlerin hep hukuksuz olduğu, bu durumun önünde sürekli durduklarını gösterir şekilde CHP propagandası yapılmıştır. Çorum Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliği, park ve peyzaj çalışmaları, yol ve tretuar çalışmaları, tüm altyapı hizmetleri halkımızın daha güvenli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir şehirde yaşaması temel amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Yapılan işlemlerde hukukun üstünlüğü esas alınmakta mevzuatın gereği yerine getirilmektedir.

CHP Meclis üyeleri içinden bir grubun, belediyemizin iş yapmasını ve hazırladığı devasa projeleri hayata geçirmesini önlemek amacıyla yapmış oldukları bu girişimler, Çorum`u modern bir kent olarak geleceğe taşıma azmimize ve kararlılığımıza en ufak bir etki etmemektedir. Çorum Belediyesi, hukuku ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan her türlü girişim ve açıklamaya karşı bilinçli mücadelesini sürdürecektir.

Değerli Çorum halkımıza saygıyla duyurulur.

22 Temmuz 2010
196 kez görüntülendi