Hiçbir baskı söz konusu değil…

Çorum Belediyesi Tarife Komisyonu`nun 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre uygulanmakta olan, gelir tarifesiyle alınan vergi, harç ve ücretler konusundaki kararının hiçbir baskı altında alınmadığı belirtildi. Ücretlerin Tarife komisyonumuzda görüşüldükten sonra bir raporla Belediye Meclisine sunulduğu ve Belediye meclisinde belirlenen tarifeye göre de vergi, harç ve ücretlerin alındığı açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya yaptığı açıklamada “Tarife komisyonu 2 AK partili ve 2 CHP`li olmak üzere 4 üyenin katılımıyla toplanmış ve tarifedeki hususları görüşmüş, neticede Tarife Komisyonu tarafından oybirliği ile Belediye Meclisinde görüşülmek üzere rapora bağlanmıştır.

Tarife Komisyonu raporunda 2 AK partili ve 2 CHP`li olmak üzere 4 üye tarafından oybirliği kabul edilen Gelir Tarifesi, Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Meclis Üyelerinden CHP`li bir Belediye Meclis Üyesinin ret oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.

Bazı haber yayın organlarında “Mahalle Baskısı, Belediye Baskısına Döndü“; şeklinde başlıklı haberlerde Çorum Belediye Meclisi tarafından belirlenen 2011 Yılı Gelir Tarifesinin sadece içki satışı yapılan yerler ile ilgili olarak bir baskı uygulandığı gibi yanlış ve maksatlı haberler hem eksik hem de halkımızı yanıltıcı mahiyettedir.

Belirlenen tarifede sadece içki satışı yapılan yerler değil Akaryakıt istasyonları, Zirai alet satıcıları, Otogar yazıhaneleri,sürücü kursları, Tüp başbayileri,Otomobil ve Motorlu araç Fabrika Servisleri,Elektronik oyun salonları,özel otopark işleticileri, Marka ürün satan Giyim Mağazaları gibi bazı işyeri gruplarında da 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda ki, Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcına ödenmesi gereken harç miktarlarının Tavanı olan 800 TL olarak Belediye meclisinde karara bağlanmıştır.

Dolayısıyla haber organlarında bahsedildiği gibi Belediyemizin hiçbir kişiye ve kuruma bir baskı oluşturması söz konusu değildir.”; diye konuştu.

Kamuoyunun bilgisine ve takdirine arz olunur.18.12.2010

20 Aralık 2010
235 kez görüntülendi