BELEDİYEMİZ ALACAKLARINI YAPILANDIRIYOR

Belediyemiz, Komu oyunda Torba Yasa adıyla bilinen 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında ki kanunla ilgili yapılandırma çalışmasına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya, 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, 6111 sayılı yasa ile Belediye`ye borcu olan vatandaşlar için çok önemli fırsatlar getirildiğini söyledi.

Yasanın Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırma yasası olduğuna dikkat çeken Nurettin Karakaya, “Belediyemiz borçlarını ödeme zorluğu içinde olan mükelleflerine, kaçırılmaması gereken ödeme kolaylıkları ve vergi cezalarının, gecikme faizleri ile gecikme zamlarının silinmesi imkanı sağlanmıştır”; dedi.


Başvuru süresi ve şekli

“31.12.2010 tarihine kadar borçlu bulunan veya hiç bildirimde bulunmayan mükelleflerimizin, 02 Mayıs 2011 tarihine kadar; Belediyemiz Beyaz Masa servisinden kayıt numarası alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yapılandırma masalarına başvuruda bulunup şahsen dilekçe vermeleri gerekmektedir”; diyen Nurettin Karakaya “Dilekçeleri değerlendirildikten sonra ilgililerin taleplerine göre yapılandırmaları hesaplanarak oluşturulan tabloya yasa hükmü taahhütleri alınacaktır. Eksik bilgi verildiği takdirde işlem yapılmayacaktır”; dedi.


Ödeme süresi nasıl olacak

Başkan yardımcısı Nurettin Karakaya başvuruda bulunan mükellef1erin yapılandırmalarının sonunda taahhütlerine göre peşin ödemelerini en geç 31.05.2011 tarihine kadar yapabileceklerini ama istedikleri takdirde bu tarihten öncede ödemede bulunabileceklerini ifade etti.

Taksitli yapılandırmalarda ise taksit tarihleri ilgili taksitin son ödeme tarihini belirtmekte olup istek halinde taksitin son ödeme tarihinden öncede mükelleflerin ödemede bulunabileceklerini bildiren Karakaya Peşin ya da her ayrı taksit ödemesinde Belediye veznelerinden uygulamada olan kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini duyurdu.Taksitlenme süresinde ödenmemesi halinde yapılacaklar

Nurettin Karakaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada da “Taksitli ödeme süresince, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde taksitin ödenmemesi veya taksitin eksik ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme haklarını kaybederler. Borçları yapılandırma öncesindeki kamu alacakları esasları dahilindeki hukuki durumlarına geri döner”; diye konuştu.


Yapılandırma kapsamına giren Borçlar

Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya, yapılandırma kapsamına giren borçları da şu şekilde ifade etti; ” Emlak Vergisi ( Bina,Arsa,Arazi),Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Harcamalara Katılım Payı, Harçlar, Eğlence Vergisi, Su Kullanım Bedelleri, Ecrimisil ve Kira Mükelleflerimiz”;

Bu yasanın mükelleflere sağladığı avantajlar

Bu yasayla birlikte sadece vergi asıllarının alınacağını ve vergi cezaları ile gecikme faizlerinin zamlarının tamamının silineceğini ifade eden Nurettin Karakaya, Bunların yerine; bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Tefe/Üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanıp tutar borç/vergi aslına ilave edilerek peşin ödemeye esas tutar olarak belirleneceğini söyledi.

Karakaya ikişer aylık dönemler halindeki taksitli ödemelerin tercihinde ise taksit sayılarına göre ilgili yasanın belirlediği katsayıların peşin ödeme tutarının üzerine ilave olarak altı eşit taksite 1,05- Dokuz eşit taksite 1,07- Oniki eşit taksite 1,10- Onsekiz eşit taksite ise 1,15 tutarında bir eklemenin yapılacağını belirtti.


Özel Servis Oluşturuldu
Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Yeniden Yapılandırma ile ilgili özel bir servis oluşturduklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya, “Burada vatandaşların talepleri alınıp, yapılandırmaları yapılarak, kendilerine teslim edilmektedir”; dedi.

Nurettin Karakaya, yapılandırma yasasının borcu olan vatandaşlar için çok önemli bir fırsat olduğunu tekrarlayarak, vatandaşlardan vakit geçirmeyerek bu fırsattan bir an önce yararlanmalarını istedi.05 Nisan 2011
544 kez görüntülendi