BORÇ YAPILANDIRMASINA BÜYÜK İLGİ

Belediyemizin başlattığı Komu oyunda Torba Yasa adıyla bilinen 6111 sayılı bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasında sona yaklaşılıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya, 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, 6111 sayılı yasa ile Belediye`ye borcu olan vatandaşlar için çok önemli fırsatlar getirdiğini söyledi.

Bugüne kadar borçlarının yapılandırılması için Çorum Belediyesine 4628 kişinin müracaat edip bu kişilerin toplam 2.660.870 TL borç yapılandırması yaptığını belirten Nurettin Karakaya, 31.12.2010 tarihine kadar Belediyeye borçlu bulunan vatandaşların 02 Mayıs 2011 tarihine kadar; Belediye Beyaz Masa`ya şahsen dilekçe vermesi gerektiğini ifade etti.

Başvuruda bulunan mükellef1erin yapılandırmalarının sonunda taahhütlerine göre peşin ödemelerini en geç 31.05.2011 tarihine kadar yapabileceklerini ama istedikleri takdirde bu tarihten öncede ödemede bulunabileceklerini bildiren Nurettin Karakaya, “Ayrıca peşin ya da her ayrı taksit ödemesinde Belediye veznelerinde uygulamada olan kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir”; dedi.
Yapılandırma kapsamına giren Borçlar

Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya, yapılandırma kapsamına giren borçları şu şekilde hatırlattı; ” Emlak Vergisi ( Bina,Arsa,Arazi),Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Harcamalara Katılım Payı, Harçlar, Eğlence Vergisi, Su Kullanım Bedelleri, Ecrimisil ve Kira Mükelleflerimiz”;

Bu yasanın mükelleflere sağladığı avantajlar

Bu yasayla birlikte sadece vergi asıllarının alınacağını ve vergi cezaları ile gecikme faizlerinin zamlarının tamamının silineceğini ifade eden Nurettin Karakaya, Bunların yerine; bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Tefe/Üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanıp tutar borç/vergi aslına ilave edilerek peşin ödemeye esas tutar olarak belirlendiğini ifade etti.

Karakaya ikişer aylık dönemler halindeki taksitli ödemelerin tercihinde ise taksit sayılarına göre ilgili yasanın belirlediği katsayıların peşin ödeme tutarının üzerine ilave olarak altı eşit taksite 1,05- Dokuz eşit taksite 1,07- Oniki eşit taksite 1,10- Onsekiz eşit taksite ise 1,15 tutarında bir eklemenin yapıldığını da sözlerine ekledi.

27 Nisan 2011
599 kez görüntülendi