BELEDİYEMİZ, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KONGRESİNE KATILDI

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin üçüncüsü 31 Ekim – 04 Kasım tarihleri arasında Antalya`da gerçekleştirildi. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrencinin de katıldığı kongreye Çorum Belediyesi adına Harita Mühendisi Mehmet Nuri Burhan katıldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Koordinatörü coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı Mehmet Nuri Burhan, Çorum Belediyesi adına kongrede sunduğu bildirisinde Çorum Belediyesi`nde uygulanmakta olan altyapı bilgi sistemini anlattı. Altyapı bilgi sisteminin iki yıldan beri Çorum Belediyesi`nde uygulanmakta olduğunu söyleyen Burhan, bu sistem sayesinde altyapı çalışmalarının daha hızlı ve ekonomik biçimde yürütüldüğünü kaydetti.


Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, kenti tanımanın, kentlerde meydana gelen değişiklikleri izlemenin, neden-sonuç ilişkisiyle veri ve bilgi yönetiminin ve karar alma süreçlerinin etkin bir biçimde hayata geçirilmesinin bilgi sistemlerinin kurulmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Çorum Belediyesi`nde uygulanan Kent Bilgi Sistemi`nin de Türkiye`nin önde gelen coğrafi bilgi sistemleri içerisinde yer aldığının altını çizen Külcü, Çorum Belediyesi`nin teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bu teknolojik gelişmeleri vatandaşın iş ve işlemlerini kolaylaştırmada kullanan bir belediye olduğunu belirtti. Külcü, “Altyapı harcamalarını artık daha ekonomik ve planlı hale getirdik. Belediye içi ve dışındaki yatırımcı birimlerle birlikte hareket ederek zaman ve işgücü kaybını azaltıp, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkardır. Büyükşehir belediyeleri haricinde Anadolu`da sadece Çorum Belediyesi`nde uygulanan bu denli gelişmiş bir altyapı sistemi bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Diğer tüm belediyelerden daha iyiyiz”; diye konuştu.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde kurdukları altyapı bilgi sisteminden YEDAŞ, Çorumgaz, Telekom gibi diğer yatırımcı kuruluşların da faydalanmakta olduğunu sözlerine ekledi.

16 Kasım 2011
215 kez görüntülendi