OSMANLI ŞEHRİNDE SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM ELE ALINDI

Belediyemiz tarafından düzenlenen “Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu`nun ilk gün programının 4. ve son oturumunda Osmanlı Şehrinde Sosyo-Kültürel Yaşam ele alındı. 4. oturumun başkanlığını Prof. Dr. Şinasi Gündüz yaptı. ABD`den gelen Prof. Dr. Walter Sargent 19 yy. İzmir`in Frenkleri ile toplum kültür ve ticareti hakkında tebliğ sundu.


Doç. Dr. Necmettin Alkan, Avrupalılara göre 19. Yy. ilk yarısında İstanbul`da ramazan ayını anlatırken, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih Erkek, Osmanlıda şehir ve kadın, XVIII. Yy. ortalarında Diyarbakır`ın gayrimüslim kadınları hakkında tebliğ sundu. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih Erkek ise Osmanlı Şehirleri, millet sistemi ve çok kültürlülük konularında tebliğini sundu.


Oturumda tüm konuşmacılar, Osmanlı sosyo-kültürel sisteminde gelenekçi, statik eğilimlerine rağmen tamamen kapalı ve durağan da olmayıp; tersine belli bir ölçüde dinamik ve çağının gelişen şartlarına başarı ile uyum sağlayabilen, dini değer sistemi giyim-kuşamdan mezar taşına kadar sosyo-kültürel hayatın görünür tüm alanlarında kendini hissettirdiği görüşü yer aldı.

26 Kasım 2011
218 kez görüntülendi