6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanun, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkındaki Torba Kanun ile Belediyemizin borçlarını ödeme zorluğu içinde olan mükelleflerine, kaçırılmaması gereken ödeme kolaylıkları ve vergi cezalarının, gecikme faizlerinin ,gecikme zamlarının silinmesi imkanı sağlanmıştır.

BAŞVURU SÜRESİ ve ŞEKLİ

31.12.2010 tarihine kadar borçlu bulunan veya hiç bildirimde bulunmayan mükelleflerimizin, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar; Belediyemiz Beyaz Masa servisinden kayıt numarası alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yapılandırma masalarına başvuruda bulunarak şahsen dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dilekçeleri değerlendirildikten sonra ilgililerin taleplerine göre yapılandırmaları hesaplanarak oluşturulan tabloya yasa hükmü taahhütleri alınacaktır.

Eksik bilgi verildiği takdirde işlem yapılmayacaktır.


ÖDEME SÜRESİ

Başvuruda bulunan mükellef1erimiz yapılandırmalarının sonunda taahhütlerine göre peşin ödemelerini en geç 31.05.2011 tarihine kadar yapabilecekler ama istedikleri takdirde bu tarihten öncede ödemede bulunabileceklerdir. Taksitli yapılandırmalarda ise taksit tarihleri ilgili taksitin son ödeme tarihini belirtmekte olup istek halinde taksitin son ödeme tarihinden öncede mükelleflerimiz ödeme bulunabileceklerdir. Peşin ya da her ayrı taksit ödemesinde veznelerimizde uygulamada olan kredi kartı ile ödeme imkanından da yararlanılabilecektir.


TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Taksitli ödeme süresince, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde taksitin ödememesi veya taksitin eksik ödemesi halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme haklarını kaybederler. Borçları yapılandırma öncesindeki kamu alacakları esasları dahilindeki hukuki durumlarına geri döner.


AF KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

 • Emlak Vergisi ( Bina,Arsa,Arazi),
 • Çevre Temizlik Vergisi,
 • İlan ve Reklam Vergisi,
 • Harcamalara Katılım Payı,
 • Harçlar,
 • Eğlence Vergisi,
 • Su Kullanım Bedelleri
 • Ecrimisil ve Kira Mükelleflerimizin

tamamı bu aftan yararlanacaktır.


BU YASANIN MÜKELLEFLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

a) Sadece vergi asılları alınacak,

b) Vergi cezalarının tamamı silinecek.

c) Gecikme faizlerinin/zamlarının tamamı silinecek.

Bunların yerine; bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Tefe/Üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar borç/vergi aslına ilave edilerek peşin ödemeye esas tutar olarak belirlenecektir.

d) İkişer aylık dönemler halindeki taksitli ödemelerin tercihinde ise taksit sayılarına göre ilgili yasanın belirlediği katsayılar (aşağıda belirtilen) peşin ödeme tutarının üzerine ilave olarak uygulanacaktır

 • Altı eşit taksit (1,05)
 • Dokuz eşit taksit (1,07)
 • Oniki eşit taksit (1,10)
 • Onsekiz eşit taksit (1,15)

Takip edilen ve kesinleşmiş bulunan borçların 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması ile ilgili dilekçe örneği için lütfen tıklayınız!


27 Mart 2011
218 kez görüntülendi