ÇORUM ÇEVRE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN


5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 10. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 10. Maddesi gereği Mayıs ayı olağan toplantısı;

27/05/2011 Cuma günü saat 14.00`da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM

27/05/2011 Cuma günü saat 14.00`da

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, 34. Maddesinin (a) Fıkrası gereği 2010 YILI BİRLİK KESİN HESABININ 16/05/2011 tarih ve 34 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  2. Çorum Belediyeler Çevre Birliğinin, 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği 2010 YILI BİRLİK FAALİYET RAPORUNUN 16/05/2011 tarih ve 35 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  3. Çorum Belediyeler Çevre Birliğinin, 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanununun Birlik 10. Maddesine istinaden BİRLİK BAŞKANI VE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ hakkında 16/05/2011 tarih ve 36 sayılı yazısının okunup müzakeresi.
23 Mayıs 2011
196 kez görüntülendi