YAVRUTURNA MAH. 1160 ADA, 20 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İLAN

Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) A.Ş.`ye ait özelleştirme kapsamındaki Yavruturna Mah. 1160 ada, 20 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06/02/2012 tarih ve 2012/24 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun ek-3. md. çerçevesinde onaylanan imar planları 08/02/2012 tarih ve 28198 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Plan değişikliği ile; Yavruturna Mah. 1160 ada, 20 nolu parsel (Önlemli Alan olmak üzere) 8 kat ticaret alanı olarak belirlenmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği 1 ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

20 Şubat 2012
214 kez görüntülendi