ÇEVRE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Ekim ayı olağan toplantısı;

31/10/2012 Çarşamba günü saat 15.00`da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

31/10/2012 Çarşamba günü saat 15.00`da

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMININ”; 23/10/2012 tarih ve 52 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği “BİRLİK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILIP ONAYLANMASI”; hakkında 23/10/2012 tarih ve 53 sayılı yazının okunup müzakeresi.
30 Ekim 2012
188 kez görüntülendi