BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 08/02/2013 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN İLAN METİNİ

İ L A N


Tepecik Mevki, 2034 ada, Bahçelievler Mahallesi, 2559 ada, Çoraklık Mahallesi, 2244 ada, İbrahimçayırı Mevki, 3410 ada, Yavruturna Mahallesi, 221 ada, Gülabibey Mahallesi, 915, 1149 adalar da “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi”; şeklinde plan notu getirilerek plan müellifince hazırlanan 7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 08/02/2013 tarih ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


İlgililere duyurulur. 15/02/2013


İl Milli Eğitim İlköğretim bahçesine spor salonu yapmak amacıyla, Gülabibey Mahallesi, 3787 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde ki 40 metre çekme mesafesinin 10 metreye indirilmesi şeklindeki plan müellifince hazırlanan plan değişikliği, 08/02/2013 tarih ve 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


İlgililere duyurulur. 15/02/2013


Yavruturna Mahallesi, 1018 ada, 3, 7 ve 8 nolu parseller imar planında cami, 520 ada, 2 nolu parsel ise ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlı olup,

520 ada, 2 nolu parselin yapılaşmaya müsait bir parsel olmadığı da göz önüne alınarak, Yavruturna Mahallesi, 520 ada, 2 nolu parselin İbadet Yeri (cami) alanına katılması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 08/02/2013 tarih ve 33 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


İlgililere duyurulur. 15/02/2013


Ulukavak Mahallesi, 707 ada, 13 ve 16 nolu parseller imar planında ayrık nizam 3 kat Konut Alanı olarak planlı olduğu, özel mülkiyete tabi 13 nolu parsel üzerinde yerinde cami yapıldığı görülmüş olup, Mevcut Cami alanını imar planında göstermek ve cami alanının genişletilmesi amacıyla 13 ve 16 nolu parsellerin İbadet Yeri (cami) olarak işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 08/02/2013 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


İlgililere duyurulur. 15/02/2013

15 Şubat 2013
407 kez görüntülendi