ÇEVRE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLATISI

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Şubat ayı olağan toplantısı;

25/02/2013 Pazartesi günü saat 14.00`da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

25/02/2013 Pazartesi günü saat 14.00`da

  1. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 12. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 15. Maddesi gereği 2013 yılında görev yapmak üzere ENCÜMEN ÜYELERİNİN seçimi hakkında 18/02/2013 tarih ve 11 sayılı yazısının okunup oylanması.
  2. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 14. Maddesi gereği PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİNİN seçimi hakkında 18/02/2013 tarih ve 12 sayılı yazısının okunup oylanması.
  3. Birlik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 16. Maddesi ile 22. Maddesinin değişik 6. fıkrasında belirtilen oranlarda 2012 yılında görev yapacak olan Birlik Başkanı, Encümen ve Komisyon Üyelerine yapılması gereken HUZUR HAKKI ÜCRETLERİNİN belirlenmesi hakkında 18/02/2013 tarih ve 13 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  4. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 4. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 36. Maddesi gereği BİRLİĞE KATILAN YENİ ÜYELİKLERİN belirlenmesi hakkında 18/02/2013 tarih ve 14 sayılı yazının okunup oylanması.
22 Şubat 2013
424 kez görüntülendi