Belediye Başkanlığından…(İhale)

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen, Gülabibey Mahallesi, Çıraklık Eğitim Merkezi Civarında bulunan, imar planında Küçük Sanayi Alanı işaretli 42/3 Pafta, 2771- 2774- 2775- 2776- 2779- 2780 ve 2684 nolu adalarda bulunan toplam 38 adet Parseldeki Sanayi Arsaları, ayrı ayrı olmak üzere, 2777 adada bulunun toplam:15 adet parseldeki sanayi arsaları ise birlikte olmak üzere,2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak-İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 10.08.2010 Salı günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de Tebligat için adres gösterilmesi, C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A- B ve C)` deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortalık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), I-İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

SIRA

NO

MAH.

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ALANI m²

TAH. BED.

(TL)

GEÇ.TEM

(TL)

1

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2777

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16

1.499,98

165.000,00.-

4.950,00.-

2

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2771

16

100.00

11.000,00.-

330,00.-

3

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2774

3

100.00

11.000,00.-

330,00.-

4

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2774

4

100.00

11.000,00.-

330,00.-

5

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2774

5

100.00

11.000,00.-

330,00.-

6

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2774

14

100.00

11.000,00.-

330,00.-

7

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2775

4

100.00

11.000,00.-

330,00.-

8

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2775

5

100.00

11.000,00.-

330,00.-

9

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2775

6

100.00

11.000,00.-

330,00.-

10

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2775

7

100.00

11.000,00.-

330,00.-

11

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2775

8

99.98

11.000,00.-

330,00.-

12

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2776

4

99.96

11.000,00.-

330,00.-

13

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2776

5

99.97

11.000,00.-

330,00.-

14

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2776

10

100.00

11.000,00.-

330,00.-

15

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2776

11

100.00

11.000,00.-

330,00.-

16

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

2

110.00

12.100,00.-

370,00.-

17

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

3

100.00

11.000,00.-

330,00.-

18

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

4

100.00

11.000,00.-

330,00.-

19

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

5

100.00

11.000,00.-

330,00.-

20

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

6

100.00

11.000,00.-

330,00.-

21

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

7

110.00

12.100,00.-

370,00.-

22

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

8

110.00

12.100,00.-

370,00.-

23

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

9

100.00

11.000,00.-

330,00.-

24

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

10

100.00

11.000,00.-

330,00.-

25

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

11

100.00

11.000,00.-

330,00.-

26

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

12

100.00

11.000,00.-

330,00.-

27

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2779

13

110.00

12.100,00.-

370,00.-

28

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

2

110.00

12.100,00.-

370,00.-

29

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

3

100.00

11.000,00.-

330,00.-

30

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

4

100.00

11.000,00.-

330,00.-

31

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

5

100.00

11.000,00.-

330,00.-

32

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

6

100.00

11.000,00.-

330,00.-

33

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

7

110.00

12.100,00.-

370,00.-

34

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

10

100.00

11.000,00.-

330,00.-

35

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

11

100.00

11.000,00.-

330,00.-

36

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

12

100.00

11.000,00.-

330,00.-

37

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2780

13

110.00

12.100,00.-

370,00.-

38

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2684

28

174.31

19.200,00.-

580,00.-

39

GÜLABİBEY

ARSA

42/3

2684

29

178.46

19.500,00.-

590,00.-


İlan Tarihleri : 29.07.2010- 03.08.201029 Aralık 1999
340 kez görüntülendi