Belediyemiz Meclisinin 06/09/2013 tarihinde 1943 3995 adada (eski 88 ada 62 parsel) maliklerince plan müellifine hazırlattırılan1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon ilanı

Binevler Mevkii, 3995 adada (eski 88 ada 62 parsel) maliklerince plan müellifine hazırlattırılan1/5000 ölçekli nazım ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 06/09/2013 Tarih 10/119 Sayılı BMK ile onaylanmıştır. ¦F sa�# � e  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve  www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

 

13/09/2013-14/10/2013 tarihleri arasında  Belediye  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

 

 

06/09/2013 tarihli Meclis Kararı için tıklayınız

 

 

İmar planı için tıklayınız

13 Eylül 2013
170 kez görüntülendi