Pınarçay Köyü, Kır Mevkii, H33b.3.a 640 nolu mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesine ait parselde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli TGB-1 (teknoloji geliştirme bölgesi ) uygulama imar planı ilanı

Pınarçay Köyü, Kır Mevkii, H33b.3.a 640 nolu mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesine ait parselde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli TGB-1 (teknoloji geliştirme bölgesi ) uygulama imar planı 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 4. maddesi gereğince Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 4. maddesi gereğince Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ilan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

1/5000 ölçekli plan için tıklayınız

1/1000 ölçekli plan için tıklayınız

04 Aralık 2013
391 kez görüntülendi