Yaydiğin Mevkii, 2130 ada, 1, 2 nolu parseller imar planında park olarak planlı olup, plan değişikliği teklifiyle 2130 ada, 1, 2 parsellerin Küçük Sanayi Alanı işaretlenmesi şeklinde, plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı

Yaydiğin Mevkii, 2130 ada, 1, 2 nolu parseller imar planında park olarak planlı olup, plan değişikliği teklifiyle 2130 ada, 1, 2 parsellerin Küçük Sanayi Alanı işaretlenmesi şeklinde,  plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, 09/12/2013 Tarih 13/147 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

 

09/12/2013 Tarih 13/147 Sayılı BMK ile onaylanan ilan,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

17 Aralık 2013
175 kez görüntülendi