Karacaköy Mevki, 168 ada, 9 nolu parsel plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu (Polis Meslek Yüksek Okulu)

Karacaköy Mevki, 168 ada, 9 nolu parsel plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu (Polis Meslek Yüksek Okulu) 07/01/2014 Tarih 1/15 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

07/01/2014 Tarih 1/15 Sayılı BMK ile onaylanan ilan,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Ocak Ayı Meclis Kararını incelemek için tıklayınız.

16 Ocak 2014
197 kez görüntülendi