Yavruturna Mahallesi, 848 ada, 24 parsel onaylı imar planı ve yönetmelikler gereğince ayrık nizam 8 kat, taks: 0,40- kaks: 3,20 yapılanma koşullarında konut alanında kaldığından, Doğu, batı, kuzey cephelerinde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılma

Yavruturna Mahallesi, 848 ada, 24 parsel onaylı imar planı ve yönetmelikler gereğince ayrık nizam 8 kat, taks: 0,40- kaks: 3,20 yapılanma koşullarında konut alanında kaldığından, Doğu, batı, kuzey cephelerinde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmak, güney cephesinden 19 nolu parsele bitişik yapılaşmak, “Zemin Katta Ticaret Yapılabilir” asma kat yapılabilir, asma kat emsale dahil değildir, plan notları eklenmesi, Zemin üstü katlarda ise doğu, batı, kuzey cephelerden 1,5 metre kapalı çıkma yapabilecek şekilde Blok 8 (BL- 8) kat konut alanı olarak işaretlenmek şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 03/02/2014 Tarih 23 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

 

03/02/2014 Tarih 23 Sayılı BMK ile onaylanmıştır. ile onaylanan ilan,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Şubat Ayı Meclis Kararını incelemek için tıklayınız.

 

13 Şubat 2014
216 kez görüntülendi