Yaydiğin Köyü, 24 d Pafta, 2824 ada, 6 nolu parselde, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olması şeklinde malikler tarafından plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği

Yaydiğin Köyü, 24 d Pafta, 2824 ada, 6 nolu parselde, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olması şeklinde malikler tarafından plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 03/02/2014 Tarih 24 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

03/02/2014 Tarih 24 Sayılı BMK ile onaylanmıştır. ile onaylanan ilan,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Şubat Ayı Meclis Kararını incelemek için tıklayınız.

 

13 Şubat 2014
235 kez görüntülendi