Ayarık Mevkii, (Buhara Evler Mahallesi), 1621 adanın batısı imar planında yeşil alan olarak planlı olup, Yeşil alanın kaldırılarak Otopark alanı olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği,

Ayarık Mevkii, (Buhara Evler Mahallesi), 1621 adanın batısı imar planında yeşil alan olarak planlı olup, Yeşil alanın kaldırılarak Otopark alanı olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 03/02/2014 Tarih 22 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

03/02/2014 Tarih 22 Sayılı BMK ile onaylanmıştır. ile onaylanan ilan,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Şubat Ayı Meclis Kararını incelemek için tıklayınız.

13 Şubat 2014
451 kez görüntülendi