ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ

 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

4081 Sayılı Kanunun 4.- 5. Maddesi gereğince 16.07.2014 Çarşamba günü saat 14.00’ de, Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ile Ziraat Odası Meclisi, müşterek olarak toplanıp, Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Çiftçi Malları Murakabe heyetine 5’er asil üye ve 5’er yedek üye seçimi için, Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte Belediye Turgut Özal İş Merkezi Konferans salonuna teşrifleri rica olunur.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

16.07.2014 Çarşamba Saat: 14.00

 

 

1- 4081 Sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma meclisine 5 asil, 5 yedek üye seçimi.

2- 4081 Sayılı Yasanın 4- 5. maddeleri gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asil 5 yedek üye seçimi.

14 Temmuz 2014
577 kez görüntülendi