Ulukavak Mahallesi, 4215 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 4215 ada.1,2,3 parsellerde plan müellifine hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ” Konut kullanımına ayrılmış parsellerin alt katları ticaret amaçlı kullanılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi, Çiftlik Caddesindeki mevcut yapılaşma ve ruhsatlandırmalar dikkate alınarak, ilgili plan müellifince hazırlanan 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/09/2014-09/89 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 18/09/2014-18/10/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

18 Eylül 2014
158 kez görüntülendi