İbrahimçayırı Mevkii, 3834 ada, 3 nolu parselde plan değişikliği

İbrahim Çayın Mevkii, 3834 ada 3 parselde plan müellifınce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Blok Nizam 5 kat (- / yapı nizamı-kat adedi / -) (-/BL-5/-), teklif planda çizildiği kitle şekli ve büyüklüğü ile planlaması, mevcut yapı dikkate alınarak İmar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/09/2014-09/88 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 18/09/2014-18/10/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

18 Eylül 2014
182 kez görüntülendi