Tepecik Mahallesi, 2068 ada, 1nolu parselde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 2068 ada 1 parselde belediyemiz tarafından ihale yöntemi ile plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Parselin bir kısmının Blok Nizam 5 kat (BL-5) E:2,00 yapılanma koşulunda Konut Alanı, bir kısmının E=0,50 h=7,50m. yapılanma koşullarında Ticaret Alanı kalan kısmının ise nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere Park olarak belirlenmesi ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/1000 Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 08/09/2014-09/91 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 18/09/2014-18/10/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

18 Eylül 2014
194 kez görüntülendi