5 yeni müdürlük kuruldu

Belediye bünyesinde 5 ayrı yeni müdürlük oluşturulması kararlaştırıldı.

Belediye Meclisi`nin oy birliği ile onayladığı karar gereğince, Etüd Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü oluşturuldu.

Meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, görülen lüzum ve ihtiyaç üzerine kanunun kendilerine tanıdığı müdürlük ihdas haklarından yararlanarak, büyüyen şehrin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için 5 yeni müdürlük oluşturduklarını açıkladı.

Yeni müdürlüklerin görev alanları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, taleplerini meclisin onayına sundu. Meclis üyeleri yeni müdürlük ve kadro ihdaslarını oy birliği ile kabul etti.

Başkan Külcü, yaptığı açıklamada, yeni müdürlükler ve gerekçeleri hakkında şu bilgileri verdi;

A- 5 yeni müdürlük kuruyoruz.

– Etüd Proje Müdürlüğü

– Yapı Kontrol Müdürlüğü

– Strateji Geliştirme Müdürlüğü

– Tesisler Müdürlüğü

– Spor İşleri Müdürlüğü

B- Niçin yeni müdürlük oluşumuna ihtiyaç var?

1- Çorum her geçen gün büyüyor. Şehir büyürken Belediyemizin de hem imkanları artıyor hem de ihtiyaçları artıyor. Bunlara cevap verebilmemiz için bizim de bu beş müdürlüğü kurma çalışmamız gerekti.

67-68 Milyonluk bir gelir bütçesi ile devraldığımız Belediyemizde geçen seneyi 180 Milyon TL`lik bir bütçe ile tamamladık. Bunun içerisinde petrol istasyonunun satışını hariç tutarsanız 160 Milyon TL`lik bir gelir bütçesinden bahsetmek mümkün. Bu rakam aldığımız bütçenin iki katından fazla bir bütçedir.

İnsan kaynağı noktasında bir değerlendirme yaptığımızda 550 civarında işçiyle çalışan Belediyemiz sadece 138 kadrolu işçi ile çalışmakta ve bunların yerine 100`ü aşkın kalifiye arkadaşımızı belediyemiz bünyesine dahil ettik. Bu arkadaşlarımız dün sadece kendilerine öğretilmiş işleri yaparken mimar arkadaşımız, mühendis arkadaşımız, peyzaj mimarı arkadaşımız, avukat arkadaşımız bilgi birikimlerini Belediyeye aktarıyor. Önceki personel kalitesi ile yeni arkadaşlarımızın iş kalitesi arasında büyük farklar var.

2- Bu müdürlüklerin kurulmasının birden fazla sebebi var. Aşırı şişkinlik hantallığa sebebiyet veriyor. Bir müdürlüğün içerisinde hizmet kollarını, hizmet alanlarını yayarak orada bir hizmet üretmeye çalıştığınızda bir süre sonra ortada koşan ama hiçbir şey yapmayan, yapamayan, fırsat bulamayan insanlar topluluğu oluştuğunu görüyorsunuz.

Daha önce Park Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz için, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz için de aynı şeyi yaptık. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü için de aynı şeyi yaptık. Her üç müdürlükle ilgili de sonraki veriler daha pozitif hale geldi.

Size ilginç bir örnek vermek isterim. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü`nü kurarken nerden yola çıktık. Arkadaşlarıma dedim ki, bizim gıda talebinde bulanan kaç hemşehrimiz var dedim. Bana 17.000 gıda başvurusu gibi getirdiler. Ben de buna 20.000 deyin dedim. Bunu 5`le çarptığınızda bunlara gıda vermediğinizde Çorum`un yarısı acından ölecek, öyle mi dedim. Öyle değil dediler. Bunun cevabı yoktu. Evin dedesi gelmiş müracaat etmiş, bir kayıt. Ninesi gelmiş, çocuğu gelmiş kayıt olmuş. Bir evden 17 kayıt almışlar. Bu da doğru verilere ulaşmamızı engelliyordu. Artık, verilerimiz daha düzgün hale geldi.

C- Yeni 5 müdürlük de belediyemize farklı bir dinamizm kazandıracak.

1- Etüt – Proje Müdürlüğü

Halen Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları elbette Fen İşleri Müdürlüğü`nün işi. Onlar altyapı, yol, kanalizasyon yapmaya devam edecekler.

Geçmiş 5 yıllık dönemde yaptığımız çalışmalardan örnek vereyim sizlere. Hal binasını Fen İşleri Müdürlüğümüz yaptı. Kim için. Hal Müdürlüğü için. Nikah Sarayını Kültür Sosyal Müdürlüğü için yaptı. Terminal binasını Fen İşleri yapıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz için. Böyle olduğunda hem kendi işini hem de başkaca müdürlüklerin yapı faaliyetlerini yapıyor ki bu fevkalade bir yoğunluk meydana getiriyor. Hem planlama zorluğu ortaya çıkarıyor hem de planlamadan sonra o işin yapımı hususunda da zorluklar meydana getiriyor.

Bu şehirde yapısal anlamda ne kadar binamız varsa bunların etütlerini Etüt Proje Müdürlüğümüz yapacak. Sonrasında da bu Fen İşleri Müdürlüğü`nün yaptırdığı binalar gibi binalar yaptırarak ilgili müdürlüklere teslim edecek. Yeni dönem bu açıdan daha yoğun yaşanan bir dönem olacak. İnşallah “Yeni Türkiye’nin Yeni Çorum’unu buradan planlayıp inşa edeceğiz. Şu an elimizde önümüzdeki 4.5 yıl için 40 tane yapısal proje var. Bunların hepsini müstakil bir müdürlük olarak buradan takip edeceğiz.

2 – Yapı – Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü halen İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yaptığı işlerin bir kısmının devredilmesi suretiyle oluşturuyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mevcut haliyle hem şehrin planlanmasını, hem hazırlanan plana göre inşaat izinleri hem de verilen inşaat iznine göre ruhsatlandırma işlemlerini yürütüyor. Buna ilave olarak; bir de denetim faaliyetleri yürütmektedir.

Günümüz planlama ve yaşam anlayışı 10-20-30 yıl öncesi ile mukayese edilemeyecek kadar farklılaştı. Artık insanımız daha iyi planlanmış alanlarda, sosyal donatısı zengin, yaşam kalitesi yüksek; parkıyla, yoluyla, meydanlarıyla, binalarıyla kent estetiği gelişmiş şehirlerde yaşamak istiyor.

Bunu oluşturmak ise belediyelerin görevi. Biz de bu görevi en güzel şekilde ifa etmek için burada bir yeniden yapılanma öngörüyoruz ve müdürlüğü adeta büyüterek ikiye ayırıyoruz. Bir yandan iyi planlanmış bir kent inşa etmek için çalışırken öbür yandan; o planlamaya uygun yapılaşmayı gerçekleştirmek için ruhsat ve denetim faaliyetlerimizi sıklaştıracağız.

Bunu gerçekleştirmenin en verimli yolu ise planlama ile ruhsat ve denetim hizmetlerinin farklı şekilde organize edilmesinden geçmektedir.

Bir taraf da iyice planlamaya yoğunlaşacağız. Buna ihtiyacımız var. Geride bıraktığımız 5 yıla bakarsanız sorunlu alanların neredeyse tümüne neşter attık. Bu dönemde de yine cesur olmaya, dokunulması gereken yere dokunmaya devam edeceğiz. Şu anda 11-12 bölgenin parselasyon, kadastral inceleme ve tapu işlemleri devam ediyor.

Buradaki yoğunluğu aşmak için yapı Kontrol Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Burada da ruhsat ve denetim faaliyetleri inşallah daha sağlıklı şekilde yürütülecek.

3 – Spor İşleri Müdürlüğü

Esasında bugün kuracağımız 5 müdürlüğün içerisinde bu müdürlüğümüzün farklı bir yeri var. Çünkü, kurulacak olan 4 müdürlük kurulacak olan müdürlüğümüz zaten başlı başına bulundukları müdürlük içerisinde bir müdürlük haline geldiler. Bu yapmak istediklerimizi, arzularımızı, hedeflerimizi hayata geçirmek için kurduğumuz bir müdürlük.

2009 yılında görevi devraldığımız bizim, topluma dönük yüzümüz olarak bir tek müdürlüğümüz vardı:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Ne iş yapıyor derseniz; yol, park ve temizlik dışında her işi burası yapıyordu.

Şu an belediyemiz bünyesinde 10 branş var. Bu branşlarda belediyemizle ilişkilenmiş 3.000 civarında insan, aktif görünen ise 1.000 civarında insan var. Buradaki sayıların detay analizini yaptığımızda da yine belli branşlarda yoğunlaşma görüyoruz.

Ayrıca sağlıklı, istikrarlı bir ilişkinin varlığını ifade etmek de herkes için mümkün değil.

Öncelikle mevcut sporcularımızla ilişkilerimizi daha sağlıklı bir zemine kavuşturmak istiyoruz. Önemli ve öncelikli bir hedefimiz ise; Çorum`un özellikle okullar yoluyla her mahallesine, her sokağına, her evine ulaşarak insanların daha çok spor yapmasını temin etmek. Sonraki adım ise spor yapan bu insanların içerisinden amatör ve profesyonel olarak spora yatkın olanların tespitini yapmak ve onları yönlendirmektir. Tabi böyle bir hedef olduğunda küçüklü – büyüklü çok sayıda tesisin, spor alanlarının yapımı da belediyenin önceliklerinden olacaktır.

Hem nitelik hem nicelik anlamında, ortaya böyle hedefler koyduğumuzda, bir de yol haritası hazırlamak gerekiyor. İnşallah bundan önce Çorum`umuzu Türkiye`de temsil edecek sporcular, sonra da Türkiye`mizi uluslararası müsabakalarda gururla temsil edecek sporcular yetişecektir.

4- Tesisler Müdürlüğü

Tesisler Müdürlüğümüzde Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinden ayrılan bir müdürlük olacak. Bu müdürlük çatısı altında yürüyecek faaliyetlerimiz bir yüz akı işlerimizden. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan`ın elinden ödüle mazhar kılacak kadar kıymetli çalışmalar. Biz Üstad Necip Fazıl`ın ifadesiyle “Tarlaya tohum at, bitmezse toprak utansın”; diyerek yola çıkmıştık.

Bugün o tohumlar boy boy başak veriyor.

– Kadın

– Gençlik

– Engelli

– Aile, nereye baksanız orası yüzümüzü güldürüyor.

– Adeta Milli Eğitimden sonra Çorum`un en büyük eğitim yöneticisi olduk.

1- Bugün, 1.000 civarında kadın hemşehrimiz 2.000 civarında yavrumuz, 230 engelli kardeşimiz ve çok sayıda aile değişken olarak Velipaşa, Necip Fazıl, Bahçelievler, Mimar Sinan, Akkent ve İkbal Kültür Merkezlerinde eğitim-öğretim, hobi, genel yetenek vb. kurslara devam ediyorlar.

2- Bir de Buhara Kültür Merkezimiz var. 2 ay kadar sonra tamamlanacağını planlıyoruz. Bu sayısal veriler orayla en az % 50 artacak.

3- Kadın Kültür Merkezleri

– El Sanatları

– Kültür Gezileri

– Sinema-Tiyatro Etkinlikleri

– Kadınlara yönelik özel programlar

– Diksiyon / Kur`an / Arapça / İngilizce kursu

– Genel Yetenek kursları

– Açık lise kursları vs… 10.000`den fazla kadına ulaşıldı.

4- Gençlik Merkezleri

– Eğitime Destek faaliyetleri

– Genel Yetenek

– Konferans / Panel / Çanakkale gezileri

Sinema, Tiyatro vs.. 20.000 den fazla çocuk ve genç katıldı, ziyaret etti.

8- Aile Eğitim Merkezi

5 Merkezimiz başta olmak üzere

Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarda

Müftülük ile kurs merkezlerinde ailenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

9- Engelli Eğitim Merkezi

1 yıl önce açılan Engelli Eğitim Merkezimiz de dönüşümlü olarak 230 kardeşimiz destek eğitimi alıyor

Buraya başlarken hiç konuşmayan çocukların değişimine şahit oluyoruz. Türkü, Şarkı okuduklarını dans ettiklerini görüyoruz.

Bunlar bizim için bir görev. Bu sonuçları görmek ise onurumuz, mutluluğumuz

Devamında Buhara Kültür Merkezi Geliyor

İçinde;

Öğrenciler için etüt salonları var

Kadınlar için derslikler var

Engelliler için rehabilitasyon merkezi var

Kadın/Erkek için fitnes salonları var

Kapalı havuzu var

Bowling salonu var

Buz pateni pisti var

Konferans/Sinema salonu var

Spor Salonu var

Kafeteryası var

Görüyorsunuz bu tesisler artık başka Müdürlüğün bir parçası olarak yönetilecek boyutun çok üstüne çıktı.

Bunları inşallah daha da çoğaltacağız ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız

5-Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Günümüz yönetim anlayışı artık öngörebilir hedefler, planlamalar ve kurumsallaşma üzerine şekilleniyor.

Artık hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını ve olmaması gerektiğini biliyoruz. Biz de Çorum Belediyesi olara yönetim anlayışımızı bu perspektif üzerine oturtuyoruz.

Belediyemiz artık eski belediye değil. Günceli takip ediyoruz, hatta önden gitmeye çalışıyoruz.

Hem finans yönetiminde hem insan yönetimin de hem zaman yönetiminde en doğru en verimli olanı hangisi ise ona sahip olmaya çalıyoruz.

Bu arzu elbette bir strateji ile olabilir. Günlük gelişmelere göre oluşan yeni duruma göre politika belirlemek ve bu anlayışla kentlerin yarışında Çorum’u önde tutmak mümkün değildir.

Kurumsallaşmayı önemseyen bir yönetime sahip olmamız lazım. 5 yıldır bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yandan görev tanımına uygun olarak hedeflerimizi, hizmet çeşidimizi ve kalitemizi artırdık, diğer yandan da bunu bir sistematik içinde yapmaya çalıştık.

Aslında 2-3 yıl kadar önce de Strateji Geliştirme Müdürlüğü gündemimize gelmişti. O zaman biraz altyapı oluşturmayış biraz yol almayı tercih ederek ertelemişti. Kurumsallaşma bağlamında bugün birkaç yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar iyiyiz. Bunlar içe dönük çalışmalar olduğu için fark edilmez. Zaman içerisinde hizmetin çeşidi, kalitesi, süresi, maliyeti iyileşmiş unsurlar olarak çoğaldıkça bunu fark ederiz. Çorum bunu fark etmeye başladı. İnşallah daha da güçlenecek.

Bu müdürlüğümüz Mali Hizmetler bünyesinden ayrılarak kuruluyor. Yapacağı, en önemli iş Belediyemizin kurumsallaşmasının sağlıklı şekilde yürütülmesini temin etmektir. Belediyemizin, orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirleyecek. Performans ve kalite ölçümü yapacak. Belediyemizin farklı müdürlüklerinin verilerini analiz edecek. Kurum içi verimliliğin artırılması için çalışacak. Bütçeyi hazırlayacak, Faaliyet raporunu hazırlayacak, Stratejik planı hazırlayacak, AB hibe programları için proje hazırlayacak, OKA için proje hazırlayacak, Arkadaşlar görüyorsunuz, adeta bir yeniden yapılanma gibi her tarafı dinamize etmeye çalışıyoruz.

Bu yeni yapı, inanıyorum ki, belediyemizin performansını daha da yükseltecek. İhtiyaç olması halinde başkaca yeni müdürlükler de kurabiliriz. Dünün ihtiyacı iken, bugün işlevini yitirmiş bir müdürlüğümüzü de kapatabiliriz. Belediyemize hayırlı olsun.”

09 Ekim 2014
273 kez görüntülendi