Stratejik plan onaylandı

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 5 yıllık yol haritası olarak adlandırdığı Stratejik Plan Raporu`nu açıklarken, belediyenin güçlü olduğu ve zayıf kaldığı yönlerini tek tek ele alarak, eksikleri tespitten hiç bir zaman kaçınmadıklarını vurguladı.

Stratejik Plan Raporu hakkında bilgi aktaran Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, dört ana başlık halinde özetlediği raporun alt başlıklarını ve belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tek tek ele aldı.
Toplumun tüm sosyal kesimleri, STK`lar ve kamu kurumlarıyla istişareler edilerek raporun hazırlandığını söyleyen Başkan Külcü, hedeflerinin rasyonel olmasına ve netice verebilmesine odaklandıklarını açıkladı.

Başkan Külcü, stratejik planın tam Türkçe karşılığı nedir derseniz, herkesin anlayacağı şekilde beş yılın yol haritası diyebiliriz. Bu plan bir kanun gereği yapılmaktadır. Gerek 5393 sayılı Belediye yasası, gerekse 518 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrolü kanunun gereğince yapılmaktadır. Arkadaşlarımız bu kanunlar çerçevesinde hazırladıkları bir plan. Bunun ilkini biz 2009 yılının bu günlerinde, 2010 – 2014 yılını kapsayan beş yılı kapsamak üzere yapmıştık. İkincisini 2015 – 2019 yılları dönemine ait ikinci bir stratejik planı hazırlamış oluyoruz. Bu planı hazırlarken masa başında hazırlamak da mümkündü. Ama beş yıllık belediyecilik tecrübemizden gerekse meclisimizin altı aydır ve beş yıllık tecrübesi ve arkadaşlarımızın yönetsel tecrübelerinden hareketle bir plan hazırlanabilirdi. Ama onun yerine, arkadaşlarımız bu şehrin sivil toplum kuruluşlarının, kısmen kamu kurumlarının ve mahalle muhtarlarımızın tümünün içinde olduğu, onlardan gelen verilerin incelendiği harmanlandığı analiz edildiği ve oradan bir sonuç elde edildiği katılımcı bir yöntemle bu planı hazırladılar. Bunun yanında bizim, şehrimizde yaptırmış olduğumuz anketlerde ortaya çıkan veriler, bu plan hazırlığı süreci içinde belediyemizin internet sitesinden, kentli servisimizdeki ziyaretlerden, okul ziyaretlerinden ve benzer çalışmaların sonuçlarından aldığımız anket sonuçları var. Bunları halkımızın talebi olarak sonuçlarımıza ekledik. Belediyemiz şu an yürütmekte olduğu çalışmalar var. Önümüzdeki dönemde de devam edecek olan çalışmalar planımızın bir parçası oldu. Seçim döneminde AK Parti adayı olarak benim kamuoyuna takdim ettiğim ve diğer arkadaşlarımızın takdim ettiği çalışmalardan istifade edeceklerimiz varsa onlardan müteşekkil bir yol haritası hazırlamaya çalıştık.

Tabii belediyemizin dışında başka kurumların da yürüttüğü çalışmalar var. Makro ölçekteki planlar, bunlar da plan ve projelerimizi hazırlarken önümüzdeki ana umdelerden oldu. Çalışmalarımızı yürütürken toplumun tüm sosyal kesimlerini gözetmek durumundaydık. Bir yol veya park yaptığımızda o şehirde yaşayan tüm kesimleri istifade ediyor. Ama bunun yanında kadınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi önceleyerek bir yönetim anlayışı sergiliyoruz onları da stratejik planımızda ayrı ayrı değerlendirdik.

Planımızı hazırlarken, hedeflerimizin rasyonel olmasını, netice alabileceğimiz hedefleri önümüze koymayı önemsedik. Ve bunların hepsini yaparken de kaynaklarımızı en uygun şekilde kullanmayı, kaynaklarımızı israf etmemeyi en etkin şekilde kullanmayı da önemsediğimizi ifade etmek isterim.

Stratejik planımız dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi;

1- Belediyenin kurumsal gelişimi

2- Kentsel gelişimi

3- Çevre sağlığı ve güvenlik

4- Toplumsal gelişim olarak şekillendi.

Bu dört ana başlığımızın altında birçok başlık var. Ama bunları yaparken Çorum Belediyesi`nin güçlü yanları nelerdir, zayıf yönleri nelerdir. Hani kendinizi ölçersiniz, işte o zaman hem iyi yaptıklarınız hem kötü yaptıklarınız hem de eksik yaptıklarınız ortaya çıkar. Zayıf yanlarınızı ve güçlü yanlarınızı görmüş olursunuz. Bir nevi kendinize ayna tutmuş olursunuz. O aynayı tutmaktan korkmamak lazım.

Kurumsal gelişim başlığımızın altında güçlü yanlarımız neler diye baktığımızda;

Vadesi gelmiş borç stokumuzun olmaması en güçlü yanımız.

E belediyecilik konusunda yürüttüğümüz çalışmalarımız kendin fark ettiriyor

Araç ve ekipman yeterliliğimiz yani makine parkımızın güçlü olması yine aynı şekilde

Taş ocağı, asfalt gibi imalathanelere sahip olmamız kurumsal yapımızın güçlü olduğu alanlardan biri.

Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerimiz,

Teknik personel yeterliliği ve dijital arşiv oluşturma konusunda ki başarımız,

Ve personel giderlerimizin şirketler üzerinden hizmet satın alma yoluyla %30 un altında olması bizim en güçlü yanlarımız ve yönlerimiz olarak kendini göstermektedir.

Hizmet binamızın yetersizliği son 15 yıl hariç olmak üzere özellikle alt yapı hizmetlerimizin kayıt dışında olması yani bunların bir dijital kaydın olmaması adeta bu işi yapan ustanın hafızasına mahkûm olduğunuz bir durumu ifade ediyor ki bunlar kurtuluyoruz son 15 yıl sayısal ortama aktarılmış durumda ama eskiye dayanarak bunu bir sorun olarak görüyoruz.

Avrupa Birliği Kalkınma Ajanslarından ve benzeri fonlardan Belediyemiz yeteri kadar istifade edememiş şimdiye kadar bunu bir eksiğimiz olarak görüyoruz ve iç mevzuatın güncellenmemesi kurumsal yanımızın zayıflığını tespit etmişler.

Kentsel gelişim başlığımızda güçlü yanlarımız yeşil alanlarımızın dünya standartlarımızın üzerinde olması kişi başına düşen alan bakımından söylüyorum az önce ifade ettiğimiz asfalt, mıcır ve benzeri üretim tesislerinin Belediyemiz bünyesinde bulunmasıyla ilgili yazılmış şehrin konut alanlarının planlanmış olması ve bu konuda bir sorun olmaması yine güçlü yönlerimiz başlığı altında görünüyor parklarımızın yeşil alanlarımızın homojen şekilde dağılması alt yapıyla ilgili ciddi sorunumuzun olmadığını görüyoruz az önce ifade ettiğimiz altyapı çalışmalarımızın sayısallaştırılması dijital ortama aktarılması güçlü yanlarımız olarak ve alternatif su kaynaklarımızın olması şehrin güçlü yanlarından birisi olarak da görülüyor.

Şehrin tek merkezli olması saat kulesinden aşağı ve yukarı iki caddemiz var o iki cadde dışında şuanda fevkalade sosyal hayatın ve ticaretin olduğu bir merkez ne yazık ki yok bunu aşmamız lazım insanların büyük sosyal etkinliklerin yapacağı bir kent meydanlarının olmaması toplu ulaşımda kullanım oranı çok düşük ulaşım ara planının olmaması mastır planın olmaması su kaçak kayıp oranının yüksek olması Türkiye ortalamasının üstünde değiliz %34 üz biz Dünyanın en iyi olduğu kentlerde % 15 civarında geçen yıl aldığımız araçla saniyede otuz litre su kaçağı elde ettik. Kanalizasyon şebekesinin alt yapısının eski olması zayıf yanımız.

Çevre sağlığıyla ilgili temiz şehir olmamız güçlü yanımız hem atık su arıtmada hem temiz su arıtmada tesislerimizin varlığı güçlü bir yanımız itfaiye araç ekipman yeterliliği de aynı şekilde çevre sağlığı ve güvenilirliği açısından güçlü yanımız olarak görülüyor.

Toplumsal gelişim açısından baktığımızda Kadın Kültür Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Engelli Eğitim Merkezi, Aile Eğitim Merkezi Belediyemizin güçlü yanı olarak kendini gösteriyor evde yaşlılarımıza yardım konusunda ve gıda dağıtımı konusunda 2 bin paketten 26 bin pakete çıktık ki buda yine güçlü yanımız gösteriyor.Kent arşivimizin çalışması ve şuanda içinin dizaynı ile çalışmalarımızı yürüttüğümüz Gıda bankamız,müzik koromuz görünüyor toplum gelişimi açısından güçlü yanlarımız olarak görünüyor.

Bir AVM olmaması, Oratoryum olmaması zayıf yönümüz olarak görünüyor. Tüm mahallelerde okul çıkışında çocukların vakit geçireceği farklı etkinlik alanları ve Belediyemizin bünyesinde sosyal ve toplumsal konularda çalışan eğitimci eksikliği denmiş ki bunu biz Halk Eğitim üzerinden hallediyoruz ki doğrusu da budur.

Buraya yazılmış olanların hepsinin finansal kaynakları hazır insan kaynakları hazır arsası hazır hiçbir hukiki sorun yok buraya yazıldığı içinde hepsi gerçekleşecektir.”dedi.

09 Ekim 2014
183 kez görüntülendi