Tavukluk Mevki, 3625, 538 adalar imar planı revizyonu.

Tavukluk Mevki, 3625, 538 adalarda plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.

-Binalarda çatı katı bağımsız olmamak koşulu ile iskana açılabilir.Çatı katı son kat taban alanının % 70 ini geçemez. Çatı katı yüksekliğe dahil değildir. Terasların üstü kapatılabilir. Emsale dahil değildir. Çatılarda kırma çatı yapılacaktır.

-Konut kullanımına ayrılmış parsellerin alt katları, ticaret amaçlı kullanılabilir. -Merdiven sahanlığı ve bina girişi emsale dahil değildir.

-Bodrum katların % 50 si emsale dahil değildir. Bodrum katlar bağımsız bölüm olarak iskan edilebilir. Şeklinde plan notu eklenerek; (NİP 5799,1- UİP 5800,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/106 BMK kararı ile onanmıştır. Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
187 kez görüntülendi