Ulukavak Mahallesi 3368 adada plan değişikliği.

Ulukavak Mahallesi 3368 ada 252, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 264 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Parsellerin tevhit edilerek site tarzı yapılaşmaya olanak sağlanabilmesi için yapı yoğunluğu koşulları değişmeksizin yapı yüksekliğinin taban alanı % 25’i geçmemek kaydıyla, emsal: 1.75, Y en çok: 21.50 metre (en fazla 7 kat) olacak şekilde belirlenmesi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/100 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
195 kez görüntülendi