Sıklık Mevki, 163 ada, 10nolu parselde imar planı revizyonu.

Sıklık mevki, 163 ada, 10 nolu parselde “planlama adasında yapı adasının sadece güney tarafında sıfır kotunun altında kapalı havuz yapıldığında yapı yaklaşma mesafesi aranmaz.”; şeklinde plan notu eklenmesi şeklindeki plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu , (UİP 5784,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/104 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
259 kez görüntülendi