Bahçelievler Mahallesi, 1989 ada, 1 parselde 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı.

Bahçelievler Mahallesi, 1989 ada, 1 parselde plan müellifince hazırlanan; Sağlık Ocağı alanının kaldırılarak, bir kısmının ayrık nizam 5 kat TAKS: 0.40, KAKS: 2.00 yapılaşma koşullarında Konut alanı, bir kısmının park olarak planlanması şeklindeki 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği, (NİP 5777,1- UİP 5006,3) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/112 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
165 kez görüntülendi