İbrahim Çayırı Mevki, 2598 adanın doğusunda imar planı değişikliği

İbrahimçayırı Mevki, 2598 adanın doğusundaki park alanının, 1800 m² lik kısmının İbadet yeri (cami) alanı olarak, yaklaşık 1400 m² lik alanında otopark olarak işaretli bir kısmın da eklenmesi suretiyle park olarak planlanması şeklindeki plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği, (NİP 5788,1- UİP 5774,2) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/102 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
394 kez görüntülendi