Ulukavak Mahallesi, 1895 adada İmar planı değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 1895 ada ve güneyinde imar planında otopark alanının kaldırılarak yaklaşık 1500 m² lik alanın (cami) ibadet yeri, yaklaşık 2400 m² lik alanın Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği, (NİP 5793,1- UİP 5794,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/105 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
169 kez görüntülendi