Çepni Mahallesi, 2438 Ada, 1 Parselde 1 adet trafo yeri belirlenmesi.

Çepni Mahallesi, 2438 ada, 1 parselde 1 adet trafo (DM 16/14) yeri ile ilgili A Grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, (NİP 5789,1- UİP 5790,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/103 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
203 kez görüntülendi