Hayaller engel tanımıyor

Çorum`da el sanatları kurslarına katılan engelli gençler ressamlara taş çıkartıyor.

Çorum Belediyesi Engelli Merkezi`nde eğitim gören engelli öğrenciler, yaptıkları çiniler ve ürettikleri el işi ürünlerle görenleri kendilerine hayran bırakıyorlar.

Ellerine aldıkları fırçalarla kimi zaman tarihi bir yapıyı bazen de bir doğa harikasını çinilere yansıtarak hayata tutunmaya çalışan öğrenciler, bazen de kendi yaptıkları el işleri yaşama bağlılıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları işlerde mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilere en büyük desteği ise başta Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve eşi Hatice Külcü veriyor.

236 Engelli öğrenci eğitim gördü

Engelli Eğitim Merkezi yönetici ve öğretmenleri öğrencilerin hayata tutunması ve topluma kazandırılması noktasında özverili bir çalışma sergilerken, aileler de çocuklarının ortaya koydukları eserlerle gurur duyuyorlar.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi`nde her gün 9.30-16.30 saatleri arasında verilen aşçı çırağı, seramik biçimlendiriciliği, çini, özel eğitim gerektiren bireylere aile destek programı, nakış, step-aerobik, masa tenisi ve müzik kurslarında toplam 110 kursiyer eğitim görüyor. Haziran ve Eylül ayı döneminde merkez tarafından açılan yaz kursları 236 öğrenciye eğitim verildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”; şiarı ile çalıştıklarını belirterek, yapılan her hizmette bu ilkeyi düstur edindiklerini söyledi.

Engelli Kardeşlerimiz bize Allah’ın emaneti

Engellilere yönelik yapılan çalışmaları altyapı ve diğer üstyapı çalışmalarından daha fazla önemsediklerinin altını çizen Külcü, “Engelli kardeşlerimiz bizlere Allah`ın emaneti. Onların küçücük bir tebessümü bile bizler için her şeyden daha önemlidir. Bu merkez 1,5 Milyon TL`ye mal oldu. Asfaltı, parkı herkes yapar. Aslolan insana hizmet etmektir. Ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, bu yönde sağlıklı ve uygulanabilir politikalar, kalıcı çözümler üretmek hem devletimizin kurumlarının hem yerel yönetimler olarak belediyelerimizin hem de toplum olarak hepimizin, temel sorumlulukların biridir. Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak toplumun bütün bireylerinin aynı hizmetlerden faydalanabilmesi, fertlerin toplum içindeki yerini alması doğrultusunda engellilerin kendine yeterli, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini ve toplumuyla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır”; dedi.

Fiziki çevre engelsiz ve erişilebilir olmalı

Belediye olarak engelliler için verebilecekleri hizmetlerin başında fiziki çevrenin engelsiz ve erişilebilir hale getirilmesi, engellilere psikolojik ve sosyal destek ile mesleki eğitim programlarının uygulanması, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, engelliler alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi gibi çalışmaların geldiğini dile getiren Başkan Külcü, “Bunlarla birlikte engellilik alanında toplumumuzun ihtiyacı olan hizmetleri değişen şartlara uygun, eğitici ve mesleki çalışmalar yapmak, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve yaygınlaştırılmasında yenilikleri takip etmek ve uygulamak, engelli birey ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni projelerin takipçisi olmak, engellilerin bakımı ve korunması alanında çalışırken engellilerin hak ve temel özgürlüklerine saygılı olmak ve bunların yaşama geçirilmesini sağlamak da yaptığımız çalışmaların ana fikirlerinden bazılarıdır”; diye konuştu.

Engelli bireyler eğitim imkanlarından yararlanmalı

Engelli bireylerin, çok az bir kısmının eğitim imkanlarından faydalanabildiğinin altını çizen Başkan Külcü, Avrupa’da engelli bireylerin tamamının eğitimin bütün imkanlarından faydalandığını hatta gerektiğinde eğitim hizmetinin engelli bireylerin ayağına kadar götürüldüğüne dikkat çekerek, bu noktada, sadece eğitim alanında değil bir insanın ihtiyacı olan her alan da fırsat eşitliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Engelli Eğitim Merkezi`nin misyonunu modern yönetim ilkelerine göre çalışarak kurumsal yapısı ile örnek bir Belediye olmak amacından hareketle, engelli bireylere din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik köken ayrımı yapılmaksızın çeşitli alanlarda eğitimler vererek, onları kendilerine yeten, sağlıklı iletişim kurabilen, ülke ekonomisinde yerini almış ve topluma bütünleşmiş bireyler haline getirmek olarak belirlediklerinin altını çizen Külcü, “Hitit Uygarlığı’nın merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak idealine ulaşırken, toplumun bütününü hedef alan hizmetler sunulmasının bir gerekliliği olarak bu alanda uluslararası düzeyde yenilikleri takip ederek engellilik alanında günün şartlarına uygun çalışmalar yapıyoruz”; ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2014
155 kez görüntülendi