Köprüalan Mevkii 570 Parselde Plan değişikliği.

Köprüalan Mevki, 570 parselin, 1/1000 uygulama imar planında emsal: 0.50, h.max: serbest yapılaşma koşullarında Sanayi Alanı (“Ambalaj ve Ambalaj atıklarını toplama ve Geri Dönüşüm Tesis alanı”;) olarak belirlenmesi ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, (UİP- 7571,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.12.2014-12/132 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/12/2014-11/01/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Aralık 2014
200 kez görüntülendi