Çoraklık Mevkii, 82 Pafta, 585 ada, 38 nolu Parselde plan değişikliği

Çoraklık Mevki, 82 pafta, 585 ada, 38 nolu parselin ifrazına olanak sağlamak amacıyla kuzey ve batı cephelerinden 7 metre yaya yolu bırakılması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 7564,1) ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği, (UİP- 7565,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.12.2014-12/133 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/12/2014-11/01/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

12 Aralık 2014
333 kez görüntülendi