Çomar mahallesi, 153 ada 87 nolu parselde plan değişikliği

Çomar mahallesi, 153 ada 87 nolu parsel için hazırlanan teklif planda; 153 ada 87 nolu parselin imar planı fonksiyonu, emsal değeri, yapı yüksekliği ve yapı yaklaşma mesafelerinde bir değişiklik yapılmamış olup, söz konusu parsel üzerinden enerji nakil hattı geçmesinden dolayı alanın verimli kullanılamadığı gerekçesi ile mevcut imar planlarında işaretli olan Akaryakıt Tankları ve Tankların çevresinde yer alan sağlık koruma bantlarını kaldırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-5784,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2015 tarih 10/148 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 13/10/2015-13/11/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

13 Ekim 2015
177 kez görüntülendi