Köprüalan Köyü 106, 107, 273 ve 274 nolu parsellerde imar planı yapımı

Köprüalan Köyü 106, 107, 273 ve 274 nolu parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” plan fonksiyonu getirilmesi; plana konu alan için Emsal:1.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarının getirilmesi; İskilip yolundan 25 metre diğer cephelerden ise 5’er metre yapı yaklaşma mesafesinin planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP-15208) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-15209) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2015 tarih 10/149 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 13/10/2015-13/11/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

13 Ekim 2015
445 kez görüntülendi