Çepni Mahallesi, 352 ada, 157 nolu parselde plan değişikliği.

Çepni Mahallesi, 352 ada, 157 nolu parselin “Toptan Ticaret Alanı”; kullanımından çıkartılarak “Spor Tesis Alanı”; işaretlendiği ve trafo yerinin korunduğu plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (NİP 8321,1- UİP 8322,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/11 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
209 kez görüntülendi