Gülabibey Mahallesi, 3843 ada, 2 nolu parselde plan değişikliği.

Gülabibey Mahallesi, 3843 ada, 2 nolu parselin emsal: 3.00, y.en çok: serbest yapılaşma koşullarında “Turizm Alanı”; olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği (NİP 8323,1- UİP 8324,1), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.01.2015-01/12 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05/01/2015-05/02/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

05 Ocak 2015
205 kez görüntülendi